Tilbud til kommuner

Undervisningstilbud til kommuner. Tryghedens betydning i udviklingen af den psykisk sårbare borger

Hvordan skaber kommuner den bedste forudsætning for udvikling og afklaring af psykisk sårbare borgere? Et undervisningsoplæg og foredrag til ansatte i kommuner.

Psykoterapeut Maria Holm underviser kommuner i at bruge en tryghedsskabende ramme som redskab overfor psykisk sårbare borgere. Hun mener, at en mere præsent viden om sårbarhed, kan hjælpe sagsbehandlerne i mødet med den psykisk sårbare borger i kommunen. For hvad stiller kommuner op med undvigende adfærd, og når borgeren har svært ved at tåle kontakt? Eller ikke kan håndtere krav om deltagelse og afklaring på normale vilkår? Og hvordan former man en særlig indsats for netop denne gruppe?

Maria Holm er selv uddannet socialrådgiver, og har specialiseret sig i at arbejde med sårbarhed. Især den sårbarhed der opstår i nervesystemet, når man har været udsat for omsorgssvigt og traumer i en tidlig alder.

Viden om sårbarhed og den fælles samtale

Til hverdag arbejder Maria i egen virksomhed som underviser og terapeut. Hun arbejder med mennesker, der ønsker at bryde med den negative sociale arv, som de har fået med sig i livet. Når hun underviser i kommuner, deler hun ud af sin erfaring med de psykisk sårbare borgere. Hun har fokus på menneskets evne til at bryde med gamle mønstre, men også hvordan sårbarheden kan nedbryde mennesker. Hun går især i dybden med disse områder:

  • Hvilke ubevidste udfordringer den psykisk sårbare borgere står med.
  • Hvorfor de mest udsatte borgere kan blive mere syge deres i afklaring.
  • Hvad borgeren oplever som farefuldt, og hvad borgeren oplever som trygt.
  • Hvad sagsbehandleren skal være opmærksom på i samtaler.
  • Hvordan man som sagsbehandler kan styrke sin rolle som medspiller.
  • Hvordan håndterer man sårbarhed professionelt

Maria sætter ord på den udfordring, der opstår for både sagsbehandler og borger. Hun underviser i det traumatiserede nervesystem, og gør derved sagsbehandlerens viden på området helt præsent. Maria ønsker at sætte fokus på, hvordan kommuner bedst muligt kan skabe et trygt rum for de psykisk sårbare borgere at udvikle sig i, selvom udvikling kan være tæt på umuligt for borgeren at håndtere. Maria har selv god erfaring med, hvordan de forskellige ender kan mødes i et konstruktivt rum. I det rum kan, vil man som sagsbehandler opleve at være en ressource og medspiller i borgerens forløb.

Bryd den social arv

Jeg har skabt et unikt forløb til dig der kæmper med konsekvenserne af en belastet opvækst. Forløbet har fokus på de områder i dit liv, hvor fortiden kan holde dig tilbage. Det handler om, hvordan du gør dig fri af den social arv. 

Kurser og tilbud

Læs min introduktion og få overblik over mine tilbud. Mit arbejder handler om at øge bevidstheden om den negative sociale arv og de mønstre der føler med. Og endnu mere om de redskaber, der kan sætte mennesker fri igen.

Foredrag

Du kan booke et foredrag med Maria Holm. Det er en personlig beretning om, hvordan man kommer videre i voksenlivet efter omsorgssvigt. Det handler om den sociale arv, og hvad der skal til, for at blive tryg igen.